.
 
           Activitate
           Servicii
           Exploatare
 
 
  Despre noi:

    Compania este amplasatã în zona Port Bazinul Nou, Dana 54 - Galati, cu deschidere în zona maritimã a Dunãrii, unde detine douã cheiuri functionale de acostare si un al treilea în curs de finalizare.

      Obiectivul se întinde pe o suprafatã de 50.000 mp. si este racordat la un sistem flexibil de cãi ferate de tip european si specific tãrilor CSI, fiind operational în punctul de frontierã cu Republica Moldova si Ucraina

      Infrastructura terminalului cuprinde:
        :: rampe pentru încãrcare/ descãrcare
        :: instalatii specifice pentru transvazare
        :: transbordare din vagoane tip CSI în vagoane tip CFR si invers, depozitare produselor petroliere albe si negre
        :: centralã termicã, cu capacitatea de 36 t/h, ce produce abur, de 4 - 6 atm pentru încãlzirea produselor petroliere vâscoase
        :: sediu administrativ, etc


     Terminalul petrolier este accesibil cãilor de transport feroviar, naval si rutier pentru transportarea produselor petroliere, chimice si petro-chimice

         Astfel, fluenta traficului dinspre si spre tãrile CSI este substantial crescutã, ceea ce permite acostarea navelor fluviale si maritime si introducerea vagoanelor cisternã la rampele de descãrcare, fãrã a mai fi nevoie de schimbarea boghiurilor

© UNICOM GROUP