.
 
           Activitate
           Servicii
           Exploatare
 
    Activitate:

     Compania este amplasatã în zona Port Bazinul Nou, Dana 54 - Galati, cu deschidere în zona maritimã a Dunãrii, unde detine douã cheiuri functionale de acostare si un al treilea în curs de finalizare.

     Obiectivul se întinde pe o suprafatã de 50.000 mp. fiind operational atat pentru vagoanele CF cu ecartament larg care sosesc din spatiul ex-sovietic cat si cu ecartament normal ceea ce permite intrarea si operarea cisternelor romanesti si de tip CSI provenite din Rusia, Ucraina, Belarus, Moldova direct la gurile de descarcare / incarcare in terminalul nostru

   Infrastructura terminalului cuprinde:
      :: rampe pentru încãrcare/ descãrcare
      :: instalatii specifice pentru transvazare
      :: transbordare din vagoane tip CSI în vagoane tip CFR si invers, depozitare produselor petroliere albe si negre
      :: centralã termicã, cu capacitatea de 36 t/h, ce produce abur, de 4 - 6 atm pentru încãlzirea produselor petroliere vâscoase
      :: rezervoare de depozitare produse petroliere albe cu un volum total de 11.200 mc
      :: rezervoare de preparare a combustibililor pentru nave cu capacitate totala de 4000 mc
      :: rezervoare de produse petroliere negre 33.000 mc
      :: rezervoare de preparare combustibili pentru nave maritime cu o capacitate de 1500 mc
      :: rezervoare pentru produse petrochimice 3300 mc
      :: dane si pontoane pe care se afla conductele flexibile pentru incarcarea / descarcarea navelor in si din rezervoarele terminalului
      :: cantare CF, cantare pentru autocisterne si contoare pentru receptia si livrarea produselor
      :: case de pompe
      :: statie de tratare a apelor reziduale
      :: laborator pentru analize de ape si de produse petroliere
      :: sediu administrativ, etc


© UNICOM GROUP